Bestuur

De bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie of meer natuurlijke personen. Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. De bestuurders ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.

 

De namen van de bestuurders:

Voorzitter: Peter Schallenberg

Secretaris: René Janssen

Penningmeester: Alwine van Winsen

 

De onderstaande foto is meteen na de oprichting van de stichting gemaakt, op 8 juli 2016. Van links naar rechts Lieke Fortuin (secretaris), Joop Oudebeek (penningmeester), Peter Schallenberg (één van de aan onze stichting verbonden imkers) en Petra den Boer (Rotary Lansingerland en betrokken bij de oprichting van de stichting).

In oktober 2017 wisselde het voltallige bestuur. Dit gebeurde in goede verstandhouding. Het nieuwe bestuur, bestaande uit Peter Schallenberg (voorzitter), René Janssen (secretaris) en Alwine van Winsen (penningmeester), dankt het aftredende bestuur voor haar niet aflatende inzet en volharding tijdens het opzetten van de stichting.

img_0287