ANBI

De Stichting Bijen en Wilgen is door de belastingdienst aangewezen als ANBI.
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit betekent dat wij ons voor meer dan 90% inzetten voor het algemeen nut en dat wij geen winstoogmerk hebben.
Giften aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar.

Referentielijst ANBI  Status:

Stichtingsnaam
Stichting Bijen en Wilgen

Bestuur
Voorzitter: Peter Schallenberg
Secretaris: René Janssen
Penningmeester: Alwine van Winsen

KVK nummer: 66434602
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 856557667

Postadres
Lange Kerkstraat 78B
3111 NR Schiedam

Bezoekadres (na afspraak)
Schiebroekseweg 30
Lansingerland

Doelstelling
Het leveren van een bijdrage aan de vitaliteit van de bijenstand en het vergroten van kennis en het geven van informatie.

Beleidsplan
Op hoofdlijnen:
-de productie en distributie van resistente vitale bijen
-het geven van opleidingen en trainingen
-kostendekkende verkoop en distributie van aan bijen gerelateerde producten
-kennis vergaren en delen

Download hier ons gehele beleidsplan.

Statuten
Download hier onze statuten.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid voor bestuurders, directie en personeelsleden is te vinden in ons beleidsplan onder de punten 6.1, 6.2 en 6.3. Het beleid van de stichting is niet gericht op het belonen van de bestuurders.

Financiële verantwoording
Download hier ons jaarverslag 2017.