Doelstelling

Stichting Bijen en Wilgen heeft als doel:

  • het leveren van een bijdrage aan de vitaliteit van de bijenstand en het vergroten van kennis en het geven van informatie hierover
  • de productie en distributie van resistente vitale bijen
  • het geven van opleidingen en trainingen
  • kostendekkende verkoop en distributie van aan bijen gerelateerde producten
  • en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.